Advantage Database Server

Dostosuj swoje istniejące aplikacje do współpracy z produktem firmy SAP - relacyjną bazą danych Advantage Database Server (ADS) - a uzyskasz zoptymalizowany dostęp do danych dla wielu środowisk programistycznych z praktycznie każdego urządzenia.

SAP Advantage Database Server (ADS) zapewnia: - dostęp do danych poprzez tworzenie zapytań SQL lub bezpośrednie polecenia nawigacji. elastyczność tworzenia nieodpłatnych aplikacji lokalnych (Advantage Local Server) oraz pear-to-pear do środowisk klient-serwer oraz mobilnych (Advantage Web Platform), z jednym zestawem kodu źródłowego łatwość instalacji i zarządzania – administrator bazy danych nie jest wymagany Serwer baz danych Advantage optymalizuje architekturę klient/serwer poprzez zwiększenie wydajności obsługi wielu użytkowników, stabilność i bezpieczeństwo baz danych, jednocześnie ułatwiając instalację i integrację rozwiązania Advantage z istniejącymi aplikacjami. Poprawę wydajności uzyskuje się przede wszystkim poprzez ograniczenie ruchu w sieci, inteligentne utrzymanie plików bazy danych i zapewnienie inteligentnego zarządzania blokadami. Więcej informacji o SAP Advantage Database Server (ADS) w pliku Help po pobraniu i zainstalowaniu wersji testowej oraz na stronie poświęconej produktowi SAP ADS

 • Delphi (via native components, OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • C++Builder (via native components, OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • Kylix (via native components or API)
 • Visual Studio.NET (via .NET Data Provider)
 • Borland C#Builder (via .NET Data Provider)
 • JBuilder (via JDBC)
 • Sun ONE Studio (via JDBC)
 • Visual Age for Java (via JDBC)
 • Access 97/2000 (via OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • Visual C++ (via OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • Visual FoxPro (via OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • Perl (via DBIdriver)
 • PHP (via Advantage PHP Extension)
 • CA-Visual Objects (via RDD, OLE DB Provider (ADO), ODBC Driver, or API)
 • Clipper (via RDD)
 • Any development environment that can access ADO/OLE DB, an ODBC driver, or make a call into a Windows DLL or Linux shared object (via API)

 

Advantage Local Server

Serwer lokalny Advantage umożliwia aplikacjom Advantage dostęp do lokalnych plików danych, w środowiskach współużytkowanych lub równorzędnych.

Serwer lokalny Advantage jest rozwiązaniem odmiennym od architektury klient/serwer i można go używać do uzyskiwania dostępu do danych na komputerach, na których serwer baz danych Advantage nie jest uruchomiony. Serwer lokalny Advantage jest wywoływany bezpośrednio przez silnik kliencki Advantage, a oba elementy występują w postaci plików DLL systemu Windows lub współużytkowanych obiektów systemu Linux. Jeśli pliki danych istnieją na lokalnej stacji roboczej, połączenie sieciowe nie jest wymagane, ani nie jest wykorzystywane do łączności między oprogramowaniem klienckim Advantage i serwerem lokalnym Advantage. Serwer lokalny Advantage jest bezpłatny.

Serwer lokalny Advantage jest instalowany z wszystkimi produktami klienckimi Advantage do systemu Windows i Linux (które również są bezpłatne). Pozwala to na tworzenie aplikacji dla środowisk z jednym i wieloma użytkownikami i nieodpłatne rozpowszechnianie tych aplikacji w przypadku korzystania z serwera lokalnego Advantage.

Wersja serwera lokalnego Advantage do systemu Windows znajduje się w pliku DLL o nazwie ADSLOC32.DLL. Wersja serwera lokalnego Advantage do systemu Linux znajduje się w obiekcie współużytkowanym o nazwie libadsloc.so. Serwer lokalny Advantage umożliwia dostęp do plików danych jednemu lub wielu użytkownikom. Plik serwera lokalnego Advantage instalowany z produktami klienckimi Advantage zawiera fizyczne ograniczenie, które pozwala na równoczesny dostęp do dowolnej tablicy maksymalnie pięciu użytkownikom. To ograniczenie zostało wprowadzone, aby umożliwić programistom zachęcenie klientów do aktualizacji do rozwiązania Advantage w architekturze klient/serwer w przypadku większej liczby użytkowników, aby ograniczyć uszkodzenia danych, zwiększyć wydajność aplikacji i ograniczyć koszty pomocy technicznej.

Uwaga na temat licencji Jeżeli aplikacja Advantage jest dystrybuowana do użytkowania bez serwera baz danych Advantage (tzn. uzyskuje dostęp do danych za pomocą serwera lokalnego Advantage), aplikacja musi działać jako „klient”, który uzyskuje bezpośredni dostęp do danych, aby z nich korzystać. Aplikacja nie może działać jako oprogramowanie pośredniczące lub serwer przekazujący dane w jakikolwiek sposób do oddzielnego komputera. Mówiąc inaczej, korzystanie z serwera lokalnego Advantage w połączeniu serwerem webowym, serwerami aplikacji, serwerem terminala lub dowolnym innym typem oprogramowania pośredniczącego bądź serwerowego, uzyskującego dostęp do danych w imieniu komputerów zdalnych jest nielegalne. Należy nabyć serwer baz danych Advantage (czyli serwer zdalny) i używać go, aby aplikacja Advantage mogła uzyskiwać dostęp do danych w imieniu aplikacji uruchomionych na komputerach zdalnych.

Advantage Web Platform

Platforma webowa Advantage jest usługą sieciową, która umożliwia dostęp do danych w bazach Advantage bez oprogramowania klienckiego, z dowolnego urządzenia, platformy lub środowiska programistycznego, które może wysyłać żądania HTTP. Obejmuje to między innymi urządzenia takie jak komputery biurkowe/laptopy, telefony komórkowe, urządzenia PDA i tablety. Dostęp jest możliwy z każdego systemu operacyjnego, w tym Mac OS i Android, ponieważ oprogramowanie klienckie Advantage nie jest wymagane. Platforma webowa Advantage rozszerza możliwości rozwoju aplikacji i otwiera nieograniczone możliwości dostępu do serwera baz danych Advantage z wielu różnych architektur, platform sprzętowych i scenariuszy biznesowych.  

Platforma webowa Advantage jest usługą sieciową zbudowaną na standardowym protokole sieciowym OData w celu dostępu do danych (http://www.odata.org).  Standard OData jest zgodny z zasadami RESTful i umożliwia tworzenie aplikacji sieciowych, które mogą działać w nieograniczonej liczbie scenariuszy. Można stworzyć jedną aplikację, która będzie działać równie dobrze na iPhonie, urządzeniu z Androidem lub komputerze z systemem Windows lub Mac.   

Platforma webowa Advantage jest usługą sieciową, opakowaną i zbudowaną na autonomicznym, lekkim module serwera webowego Apache. Napisano go w języku C, a do komunikacji między serwerem webowym i serwerem baz danych Advantage wykorzystuje on silnik kliencki Advantage (ACE).  Usługa sieciowa może być uruchomiona na tym samym serwerze co serwer baz danych ADS lub innym urządzeniu w innej sieci. Łączność między usługą sieciową i serwerem ADS odbywa się w oparciu o protokół komunikacji między procesami (IPC), protokół sterowania transmisją (TCP) lub protokół datagramów użytkownika (UDP). Oprogramowanie klienckie komunikuje się z platformą webową Advantage za pośrednictwem protokołu http i formatu XML lub JSON, wykorzystując otwarty protokół danych (OData).

Do Pobrania

Wersja do testów SAP Advantage Database Server dostępna jest po wypełnieniu formularza. Po wypełnieniu formularza do pobrania są dwa pakiety - wersja 32 bit i 64 bit na Windows. Trzeba pobrać obie, ponieważ niektóre produkty – np. Advantage Web Platform występuje tylko w wersji 32 bit.  

Pobierz 

Wersja testowa serwera SAP Advantage Database Server (ADS) jest w pełni funkcjonalną wersją systemu, ograniczoną jedynie czasem oraz ilością użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z zasobów systemu ADS. Standardowo wersja testowa ma ograniczenie 5 jednocześnie łączących się użytkowników i działa 30 dni. Jeśli potrzebna jest wersja na większą ilość stanowisk lub dłużej działająca niż standardowe 30 dni prosimy o mail:kontakt@ads.net.pl

Cennik

Wszelkie komponenty (Advantage clients) są nieodpłatne. Aplikacje tworzone w oparciu o te komponenty mogą być rozprowadzane bez żadnych kosztów. Aplikacje nieodpłatne korzystają z Advantage Local Server. Licencja na Advantege Database Server (ADS) – system klient-serwer - jest liczona za użytkownika/klienta (user) korzystającącego z zasobów serwera ADS. Licencjonowana jest ilość jednocześnie łączących się klientów.

Ceny podane w cenniku są w Euro. Są to ceny netto – end user - przeliczane na PLN po kursie średnim NBP z dnia złożenia zamówienia. W przypadku pytań dotyczących cennika oraz upustów do dalszej odsprzedaży prosimy o e-mail: kontakt@ads.net.pl

Pobierz cennik

Mail

kontakt@ads.net.pl
marcin.kuhnen@wp.pl

Telefon

+ 48 786 906 177

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 9-18
Sobota 10 - 15

Adres

03 - 140, Warszawa
ul. Odkryta 65A m. 45

Jeśli są Państwo zainteresowani cenami, nawiązaniem współpracy i wprowadzeniem systemu ADS do swojej oferty lub macie Państwo pytania dotyczące systemu Advantage Database Server prosimy o email: kontakt@ads.net.pl

Dane firmy:

JAKULKA "WOW" Marcin Kuhnen 
ul. Odkryta 65A m. 45 
03 - 140, Warszawa

NIP: 522-117-03-35
VAT UE : PL5221170335
REGON:140228140

Adres do korespondencji: 

Urząd Pocztowy Warszawa 102
ul. Górczewska 97
01-125 Warszawa
Skr. Poczt. nr 11

Kontakt: 

+ 48 786 906 177
kontakt@ads.net.pl
marcin.kuhnen@wp.pl

Numery kont bankowych:

PLN
Bank : PKO Bank Polski
Konto : 51 1440 1101 0000 0000 0528 0858

EUR
Bank: PKO Bank Polski
account : PL78 1440 1185 0000 0000 0744 5927
SWIFT : BPKOPLPW